tnn

ถ่ายทอดสดงาน "คุยไปกินไป" จากศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ (29 มีนาคม) มีงานเสวนา (ที่เอาขนมมากินได้!) ที่ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเสรีภาพในโลกออนไลน์ (อ่านรายละเอียด) เวลาเที่ยงครึ่ง

แต่ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด หรืออยู่ที่ไกล ๆ อย่างรังสิต (ไกลจริง ๆ นะ พับผ่า) ไม่ต้องกังวล เพราะคุณสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ ข้างล่างนี้เอง!

เชิญทรรศนา

Subscribe to tnn