ชีวิต

ช่วงนี้งานเยอะและเหนื่อยมาก

แต่ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่ง