ชีวิตคือการเดินทาง

การเดินทางในรอบสองเดือนที่ผ่านมา

  • ไปอยู่เชียงใหม่ 1 วัน
  • กลับมาอยู่กรุงเทพ 12 วัน
  • ไปอยู่เชียงใหม่ 9 วัน
  • กลับมาอยู่กรุงเทพ 1 วัน (นับจริง ๆ ประมาณ 21 ชั่วโมง)
  • ไปอยู่เชียงใหม่ 6 วัน
  • กลับมาอยู่กรุงเทพ 3 วัน
  • ไปอยู่เชียงใหม่ 7 วัน
  • กลับมาอยู่กรุงเทพ 1 วัน
  • ไปอยู่พัทยา 3 วัน
  • แวะกรุงเทพ 6 ชั่วโมงก่อนไปอยู่เชียงใหม่ 14 วัน

สิริรวมระยะทางไปมาประมาณ 7300 กิโลเมตร