ซาบซึ้ง

ซาบซึ้งจึงซาบซ่าน ระริกร่านทั่วสรรพางค์ ตาถั่วสลัวราง ด้วยน้ำใสจากนัยน์ตา