บทเพลงแห่งความรักและภักดีต่อประเทศชาติ

วันก่อนอารมณ์ดี ไปซื้อนี่มาจากตรงบ้านเจ้าพระยา ราคาหนี่งร้อยบาท

We Love the King DVD - Cover

พอแกะดูข้างใน

We Love the King DVD - Inside

...

FFFFFFFFUUUUUUUUUUUUU