มีอะไรในกลางคืน

มีอะไรในกลางคืน เราจึงตื่นไม่หลับใหล เวลาผ่านพ้นไป ชั่วอึดใจก็อรุณ