ระยะทาง

เวลาเดินถนนแล้วมองขึ้นไปบนยอดตึกสูง ๆ เวลาเดินทางไกลแล้วมองไปจนสุดถนนโล่ง ๆ เวลาดำน้ำดูปะการังแล้วมองไปตรงที่ที่ขุ่นมัวจนไม่เห็นพื้นทะเล

มันจะรู้สึกหวิว ๆ อยู่ในอก

ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหม