รากหญ้าเน็ต

เพิ่งรู้จักศัพท์ใหม่ Netroot

มีพลเมืองแล้ว ก็มีพลเมืองเน็ต

มีรากหญ้าแล้ว ก็มีรากหญ้าเน็ตบ้าง คิดว่าหมายความกว้าง ๆ ถึงพวกที่รวมตัวกันรณรงค์ออนไลน์นะ