ลูกเสือไซเบอร์ พบปะแฟน ๆ

เข้าไปดูหน้าเฟซบุคของลูกเสือไซเบอร์ เพื่อติดตามข่าวกิจกรรม "ดี ๆ" ก็เจอ

cyber scout

ใครอยากร่วมกิจกรรมกับลูกเสือไซเบอร์ก็เชิญนะครับ แดรกบาร์นี่คืออะไรผมก็ไม่รู้แฮะ ดูรายละเอียดงานเอาละกัน