สมควรตาย?

ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่ามัน เพื่อนของฉัน ลั่นออกมา หน้าตาเฉย เอาให้พรุน กระสุนจริง ยิงมันเลย เอาสิเว้ย ล้อมปราบ ให้ราบไป

เธอก็คน เขาก็คน ฉันก็คน จะแห่งหน ชนชั้น เผ่าพันธุ์ไหน ทั้งชีวี มีดีชั่ว กลั้วกันไป หามีไม่ ที่ล้วน สมควรตาย