แถลงข่าวเรื่องการตั้งศูนย์รับเรื่องข้อมูลคนหาย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, เครือข่ายเดือนตุลา, เครือข่ายราษฎรนักเขียนศิลปินประชาธิปไตย จะมีการแถลงข่าวเรื่อง

การตั้งศูนย์รับเรื่องข้อมูลคนหายในเหตุการณ์ปราบปรามการชุมนุมเสื้อแดง 12-13 เมษายน 2552

รวมถึงข้อเรียกร้อง และข้อเสนอในเหตุการณ์วิกฤติการเมืองในปัจจุบัน

วันพุธที่ 15 เมษายน 2552 เวลา 11 นาฬิกาตรง ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน

จึงขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าว และขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟัง ในวัน และเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080 593 7904