Identifying Auxiliary Web Images Using Combinations of Analyses

วันนี้เพิ่งเสนอความก้าวหน้าโครงงานที่ทำตอนฝึกงานมา ก็ตามหัวข้อ คือพยายามจะกำจัดรูปที่ไม่จำเป็นต่อหน้าเว็บออกไปโดยใช้การวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทำไปแล้วตอนนี้ก็คือวิเคราะห์พวกตำแหน่ง ขนาด เรียกว่าเป็นคุณสมบัติในหน้าเว็บก็แล้วกัน กับวิเคราะห์คุณสมบัติทางภาพ เช่น สี จำนวนหน้าคน จำนวนตัวอักษร เมื่อเก็บพวกคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว ก็มาแปะป้ายว่า รูปไหนจำเป็น - ไม่จำเป็น แล้วก็เอาไปสอนคอมพิวเต้อร์ ให้มันสร้างโมเดล ประมาณว่าเราบอกมันว่า

  • ของชิ้นที่ 1 จัดอยู่ในประเภท A มีคุณสมบัติ (1,2)
  • ของชิ้นที่ 2 จัดอยู่ในประเภท A มีคุณสมบัติ (1,1)
  • ของชิ้นที่ 3 จัดอยู่ในประเภท A มีคุณสมบัติ (1,0)
  • ของชิ้นที่ 4 จัดอยู่ในประเภท A มีคุณสมบัติ (2,2)
  • ของชิ้นที่ 5 จัดอยู่ในประเภท A มีคุณสมบัติ (2,1)
  • ของชิ้นที่ 6 จัดอยู่ในประเภท B มีคุณสมบัติ (10,9)
  • ของชิ้นที่ 7 จัดอยู่ในประเภท B มีคุณสมบัติ (10,8)
  • ของชิ้นที่ 8 จัดอยู่ในประเภท B มีคุณสมบัติ (9,9)
  • ของชิ้นที่ 9 จัดอยู่ในประเภท B มีคุณสมบัติ (11,9)
  • ของชิ้นที่ 10 จัดอยู่ในประเภท B มีคุณสมบัติ (10,11)

แล้วถ้าเราเจอข้อมูลใหม่ มีคุณสมบัติ (11,10) เนี่ย โมเดลมันก็ควรจะทายได้ว่ามันเป็นประเภท B

สไล้ด์โชว์ก็ตามข้างล่างนี้ ได้รับคำวิจารณ์ว่ามีเนื้อหาน้อยไปหน่อย

รู้สึกว่าตัวเองยังอ่อนหัดมาก แต่ไม่เป็นไร โลกนี้มีไว้ให้ใช้ชีวิตอยู่แล้ว