Alter-ego

บล็อกนี้เริ่มร้าง แต่ดันไปขยันกับอีกบล็อกนึง คือ blognone เน้นข่าวเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพวกความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ถ้าสนใจก็ติดตามดูได้ครับ