ดู / ฝน / ดาว / ตก

ดู    ท้องฟ้ากว่าสองยามนึกความหลัง
ฝน    ดาวครั้งก่อนเรายังเยาว์นัก
ดาว    เพียงฉายประกายคำทำเสียหลัก
ตก    หลุมรักร่วงลงด้วยหลงเริง