หนี

ผมจะหนีไปจากโลกที่คนที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี พูดหน้าตาเฉยว่าคนคนหนึ่งสมควรถูกฆ่า ได้อย่างไร